Våra priser.

Dessa priser gäller från den 27 November 2018

A _ Motorcykel.

Teori digitalt material, inga böcker behövs1500:-
Körlektion MC 60 min  900:-
Lån av MC vid prov 800:-

B-Personbil.

Teori digitalt material, inga böcker behövs2100:-
Körlektion Personbil 40 Min500:-
Riskutbildning 1 "riskettan"550:-
Körning till & från halkbanan (Även i Umeå)1050:-
Halkbanekostnad (körningen på banan)2200:-
Lån av bil vid prov500:-
Startpaket behörighet BInfo

Introduktionsutbildning / Handledarutbildning.

Utbildningsavgift per person450:-

Utökat B (B96).

Aktiveringsavgift350:-
Körlektion 60 minuter880:-
Lån av ekipage vid prov 800:-

BE-Tung släp.

Grundavgift inkl. teorifrågor1300:-
Böcker (Körkortsboken och BE-boken)600:-
Körlektion BE 60 min 880:-
Lån av ekipage vid prov800:-

C-Lastbil.

Körlektion C 60 minuter1350:-
Teoriavgift (inkl lärarledda genomgångar samt datafrågor)2300:-
Bokpaket750:-
Lån av ekipage vid prov C2000:-